Jiří Hrubý (*1986)Česky

Studuje v prvním ročníku magisterského studia na brněnské JAMU ve třídě Ivana Gajana, Konzervatoř v Brně absolvoval ve třídě Davida Marečka. Během svých studií se zúčastnil již několika klavírních soutěží (stal se např. finalistou Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže v Plzni 2006) a klavírních kurzů (Mezinárodní mistrovské klavírní kurzy Antonína Kubálka ve Zlatých Horách v roce 2005, Mezinárodní interpretační kurzy v Brně, Mistrovské klavírní kurzy v Meissenu Arkadiho Zenzipera v roce 2010 aj.) Pravidelně se věnuje koncertní činnosti u nás i v zahraničí (Slovensko, Litva aj.) a komorní hře v klavírním duu i triu. Jako sólista vystoupil např. s Filharmonií Brno či Akademickými komorními sólisty a spolupracoval s Jihočeskou komorní filharmonií, Moravskou filharmonií Olomouc, sborem Kantiléna aj. Je žádaným korepetitorem a interpretem skladeb soudobých skladatelů. V současné době pedagogicky působí na ZUŠ Orchidea v Brně.

English
Jiří Hrubý has studied piano at the Conservatoire Brno with David Marecek and now he studies at Janacek Academy of Music and Performing Arts in Brno with Ivan Gajan. He has performed several programs of both classical repertoire and contemporary music as solo recitals, with chamber ensembles and with orchestras as well in the Czech Republic and abroad too. Jiri Hruby participated at various workshops - for example with Arkadi Zenziper, Antonin Kubalek, Jiri Skovajsa etc. He has appeared as a soloist with Brno Philharmonic Orchestra (2009) and with Academy chamber soloist in Prague (2010), cooperated for example with Chamber Philharmonic Orchestra of South Bohemia, Moravian Philharmonic Orchestra Olomouc and with many ensembles and soloists.

zpět